Interiérová protislnečná zrkadlová fólia M50

Zrkadlová protislnečná fólia - svetlé striebro. Určená pre použitie do interiéru. Slabšie zabraňuje pohľadu do miestnosti, čiastočne odráža slnečné lúče, tým zabraňuje prehrievaniu interiéru, blednutiu interiérových doplnkov a stárnutiu materiálu. Vhodná pre použitie v domácnostiach, kanceláriách, vo výrobných a pracovných priestoroch a všade tam, kde je potrebné zamedziť nadmernému prehrievaniu priestorov. Inštaluje sa na vnútornú stranu skla. Z exteriéru stredný zrkadlový efekt, z interiéru priehľadná s jemne modrastým odtieňom.

Parametre fólie

Farba: strieborná zrkadlová

Reflexia: reflexná

Štruktúra: pokovovaná

Vrstvy: 2

Hrúbka: 2 mil

Celková slnečná energia (%)

Prenesená: 38,9

Absorbovaná: 31,9

Odrazená: 29,2

Celkovo zadržaná: 50

Zníženie slnečného tepla: 42

Viditeľné svetlo (%)

Odrazené Int.: 26,6

Odrazené Ext.: 25,3

Prenesené: 48

Celovo zadržané IR: 64

Tieniaci koeficient: 0,60

Faktor "U": 1,07

Celkovo zadržané UV: 99%

Emisivita: 0,72 

Poznámka:
Všetky uvedené technické parametre sú merané na skle float hrúbky 3 mm. Na inom type skla môžu byť vlastnosti fólie a ich parametre odlišné. Pokiaľ potrebujete poradiť s vhodným výberom fólie, kontaktujte nás. Všetky fólie zadržia minimálne 97% UV žiarenia (merané hodnoty sú uvedené pri 300 - 380 nm). Všetky fólie majú na svojom povrchu tvrdenú protioderovú vrstvu. Tieto dáta vychádzajú z merania a testovacích metód podľa ASTM, ASHRAE, a AMICAL, nedá sa však na ne vždy stopercentne spoľahnúť, pretože pre rôzne špecifické aplikácie fólie sa bude líšiť aj ich výkon podľa spôsobu a podmienok aplikácie. V hodnotách môžu byť odchýlky, ktoré sú však v súlade v rámci výrobných štandardov pre okenné fólie. Na všetky okenné fólie sa vzťahuje záruka.

MÁTE ZÁUJEM O VYPRACOVANIE NEZÁVäZNEJ INDIVIDUÁLNEJ CENOVEJ PONUKY?

Informácie o firme

  • PB Service s.r.o.
  • Drieňová 17, Bratislava
  • +421 904 663 279
  • info@folianaokna.sk
  • Uvedená adresa je iba sídlo firmy, nie kamenná ani vzorková predajňa.
  • IČO: 46775005
  • DIČ: 2023569713
  • IČ DPH: SK2023569713
© 2021 Glassfol. All Rights Reserved.