Privátna fólia Z 200

Biela matná privátna fólia, ktorá v maximálnej miere prepúšťa svetlo ale zároveň je obostranne nepriehľadná. Fólia zaisťuje potrebné súkromie a je vhodná najmä v ordináciách, bankách, kanceláriách, skladoch, toaletách a podobne. Sklo s aplikovanou fóliou má vzhľad matného bieleho pieskového skla. Fóliu je možné využiť aj v nábytkárstve ako dizajnový prvok. Inštaluje sa na vnútornú stranu skla a je vhodná aj na inštaláciu na izolačné dvojsklá a troksklá na ktoré dopadá priame slnečné žiarenie.

Parametre fólie

Farba: biela matná

Reflexia: matovaná

Štruktúra: leptaná, farebná

Vrstvy: 1

Hrúbka: 2 mil

Celková slnečná energia (%)

Prenesená: 61

Absorbovaná: 31

Odrazená: 8

Celkovo zadržaná: 30

Zníženie slnečného tepla: 19

Viditeľné svetlo (%)

Odrazené Int.: 9

Odrazené Ext.: 7

Prenesené: 35

Tieniaci koeficient: 0,81

Faktor "U": 1,09

Celkovo zadržané UV: 98%

Emisivita: 0,85 

Poznámka:
Všetky uvedené technické parametre sú merané na skle float hrúbky 3 mm. Na inom type skla môžu byť vlastnosti fólie a ich parametre odlišné. Pokiaľ potrebujete poradiť s vhodným výberom fólie, kontaktujte nás. Všetky fólie zadržia minimálne 97% UV žiarenia (merané hodnoty sú uvedené pri 300 - 380 nm). Všetky fólie majú na svojom povrchu tvrdenú protioderovú vrstvu. Tieto dáta vychádzajú z merania a testovacích metód podľa ASTM, ASHRAE, a AMICAL, nedá sa však na ne vždy stopercentne spoľahnúť, pretože pre rôzne špecifické aplikácie fólie sa bude líšiť aj ich výkon podľa spôsobu a podmienok aplikácie. V hodnotách môžu byť odchýlky, ktoré sú však v súlade v rámci výrobných štandardov pre okenné fólie. Na všetky okenné fólie sa vzťahuje záruka.

MÁTE ZÁUJEM O VYPRACOVANIE NEZÁVäZNEJ INDIVIDUÁLNEJ CENOVEJ PONUKY?

Informácie o firme

  • PB Service s.r.o.
  • Drieňová 17, Bratislava
  • +421 904 663 279
  • info@folianaokna.sk
  • Uvedená adresa je iba sídlo firmy, nie kamenná ani vzorková predajňa.
  • IČO: 46775005
  • DIČ: 2023569713
  • IČ DPH: SK2023569713
© 2021 Glassfol. All Rights Reserved.