Bezpečnostná fólia SMC 4

Bezpečnostná číra ochranná fólia strenej hrúbky (silnejšia ako SMC2), bez zafarbenia. Fólia má certifikát "bočného nárazu" v kategórii odolnosti EN 12600 2(B)2. Skúška sa prevádzala na skle hrúbky 4mm. Najčastejšie využitie fólie je v potravinárstve, v školách, škôlkach, nemocniciach, v úradoch, hoteloch, domácnostiach a tiež ako účinná ochrana pred prírodnými živlami, napríklad pred krupobitím. Vhodná je teda všade tam, kde hrozí možnosť rozbitia skla a prípadné poranenie osôb, ale aj tam, kde je potrebné zabezpečiť sklenené plochy, aby pri prípadnom rozbití nedošlo ku kontaminácii výroby, predovšetkým ale nielen v potravinárstve. Fólia sa inštaluje na vnútornú stranu skla.

Parametre fólie

Farba: bez zafarbenia

Reflexia: nereflexná

Štruktúra: číra, priehľadná

Vrstvy: 1

Hrúbka: 4 mil

Celková slnečná energia (%)

Prenesená: 83

Absorbovaná: 11

Odrazená: 6

Celkovo zadržaná: 15

Viditeľné svetlo (%)

Odrazené Ext.: 6

Prenesené: 90

Tieniaci koeficient: 0,89

Faktor "U": 1,12

Celkovo zadržané UV: 99%

Emisivita: 0,89

Bod topenia: 255 - 265

Pevnosť proti odlupavaniu (g/inch) 1800

Pevnosť v ťahu (psi)D.33050/Š.39947

PružnosťD. 88/Š. 73

Pevnosť zlomu (lg/inch)D. 78,5/Š. 94,4

Odolnosť proti prerazeniu (lb)52,3 

Poznámka:
Všetky uvedené technické parametre sú merané na skle float hrúbky 3 mm. Na inom type skla môžu byť vlastnosti fólie a ich parametre odlišné. Pokiaľ potrebujete poradiť s vhodným výberom fólie, kontaktujte nás. Všetky fólie zadržia minimálne 97% UV žiarenia (merané hodnoty sú uvedené pri 300 - 380 nm). Všetky fólie majú na svojom povrchu tvrdenú protioderovú vrstvu. Tieto dáta vychádzajú z merania a testovacích metód podľa ASTM, ASHRAE, a AMICAL, nedá sa však na ne vždy stopercentne spoľahnúť, pretože pre rôzne špecifické aplikácie fólie sa bude líšiť aj ich výkon podľa spôsobu a podmienok aplikácie. V hodnotách môžu byť odchýlky, ktoré sú však v súlade v rámci výrobných štandardov pre okenné fólie. Na všetky okenné fólie sa vzťahuje záruka.

MÁTE ZÁUJEM O VYPRACOVANIE NEZÁVäZNEJ INDIVIDUÁLNEJ CENOVEJ PONUKY?

Informácie o firme

  • PB Service s.r.o.
  • Drieňová 17, Bratislava
  • +421 904 663 279
  • info@folianaokna.sk
  • Uvedená adresa je iba sídlo firmy, nie kamenná ani vzorková predajňa.
  • IČO: 46775005
  • DIČ: 2023569713
  • IČ DPH: SK2023569713
© 2021 Glassfol. All Rights Reserved.